Met liefde voor de traditie gaat Henk Helmantel al jarenlang zijn eigen gang. Hij schildert vooral stillevens en kerkinterieurs. Peren, oude roemers, aardbeien en Chinese grafvondsten vinden allemaal uiteindelijk een plaats op één van zijn schilderijen. In de film “Aan het werk” volgt u de ontwikkeling van zo'n stilleven, vanaf het plukken van de vruchten tot en met de worsteling met een eigenzinnige druif.

Kloosters, kapellen,crypten worden door hem bezocht, ervaren, getekend en op het atelier verbeeld.

In de film “In de kerk” horen en zien wij hem aan het werk met een kerkinterieur.


Zijn werk is te zien geweest in vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland en jaarlijks in de zomer te bezichtigen in de Weem te Westeremden.

Voor de tijden van de expositie in de Weem zie: www.helmantel.nl